Przekazanie sztandaru w filii „Piaski”

Wczoraj, 6 lipca, w filii „Piaski” odbyło się uroczyste przekazanie Sztandaru Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP. Prezes Zarządu Koła nr 68 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego płk. w st. spocz. Kazimierz Stefaniak w imieniu Stowarzyszenia ofiarował dar do zbiorów muzealnych.

Serdecznie dziękujemy za okazane zaufanie i wzbogacenie kolekcji muzealnej. Niebawem sztandar zostanie wyeksponowany na wystawie stałej pt. „Dzieje garnizonu Legionowo. Czas wojen i pokoju”, którą można zobaczyć w filii „Piaski” Muzeum Historycznego w Legionowie przy Al. Sybiraków 23.