Przekazanie zabytkowego drzewca sztandaru

24 kwietnia b.r. w Muzeum Historycznym w Legionowie miało miejsce uroczyste przekazanie przez p. Tadeusza Bonisławskiego zabytkowego drzewca sztandaru z lat 30. XX w. Na drzewcu zachował się komplet pamiątkowych gwoździ fundatorów, m.in. Aleksandry Piłsudskiej, Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza i ministra Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego. Zachowała się również oryginalna chromowana głowica drzewca ze stylizowaną sylwetką orła w koronie. Serdecznie dziękujemy za ten cenny dar.