Recenzja książki Rafała Degiela „Powstanie Warszawskie na terenie I Rejonu Legionowo”

W biuletynie informacyjnym Związku Powstańców Warszawskich „Powstaniec Warszawski” ukazała się recenzja książki Rafała Degiela „Powstanie Warszawskie na terenie I Rejonu Legionowo”. Z recenzją można się zapoznać poniżej.

Książka dostępna jest w Muzeum Historycznym w Legionowie.