Relacja z promocji książki „Ludność żydowska w Legionowie i jej Zagłada”

W niedziele 8 października 2017 r. odbyła się promocja książki dr hab. Jacka Szczepańskiego „Ludność Żydowska w Legionowie i jej Zagłada”. Patronat honorowy nad publikacją objęli Starosta Legionowski – Robert Wróbel, Prezydent miasta Legionowo – Roman Smogorzewski oraz dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego – prof. Paweł Śpiewak. Wydanie książki było możliwie dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. W spotkaniu, które było częścią obchodów 75. Rocznicy Zagłady Legionowskiego Getta, uczestniczyli przedstawiciele władz samorządu miasta Legionowo i powiatu legionowskiego oraz licznie zgromadzeni gości. W trakcie uroczystości głos zabrali m.in. recenzent książki prof. Adam Czesław Dobroński oraz świadkowie tamtych wydarzeń. Można było również wysłuchać relacji z ostatnich godzin funkcjonowania legionowskiego getta autorstwa Uszera Szipera. Odczytała ją w języku jidysz Pani Sara Arm i następnie przetłumaczyła na język polski.