Relacja z akcji „Ferie w Muzeum” w filii „Piaski”

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z pierwszego tygodnia akcji „Ferie w Muzeum”.

13 lutego w Filii „Piaski” mieliśmy pierwszy dzień zajęć dla dzieci „Ferie w Muzeum”. W tym roku przygotowaliśmy nasze zajęcia o różnych ciekawych zawodach i dzisiaj zaczęliśmy od prezentacji zawodu żołnierza. W pierwszej części spotkania prowadzonego przez p. ppłk. rez. M. Hucała dzieci dowiedziały się różnych informacji o wojskach łączności oraz zapoznały się ze sprzętem radiotelegraficznym. Po przerwie śniadaniowej nasi goście szyfrowali alfabetem Morsea oraz przeszli musztrę wraz z obsługą wyposażenia wojskowego. Dziękujemy za udział w naszych zajęciach.

W drugim dniu „Ferii w Muzeum” mieliśmy spotkanie ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Legionowie pod komendą p. Tomasza Wiśniewskiego. Panowie z OSP zaprezentowali dzieciom sprzęt strażacki i opowiedzieli o jego użyciu w czasie akcji. Dzieci mogły dotknąć i przymierzyć niektóre części wyposażenia. Na zakończenie spotkania ze strażakami była nawet prezentacja wozu strażackiego! Po przerwie śniadaniowej nasi mali gości wykonywali strażackie hełmy. Dziękujemy za udział w naszych zajęciach.

W tym roku tematem zimowych zajęć „Ferii w Muzeum” są różne ciekawe zawody. Dzisiaj, 15 lutego przyjechali do nas pracownicy Nadleśnictwa Jabłonna żeby opowiedzieć o zawodzie leśniczego. Dzieci dowiedziały się także różnych informacji o zwierzętach z polskich lasów oraz poznały wydawane przez nich na specjalnym urządzeniu odgłosy. W drugiej części zajęć dzieci odrysowywały figury różnych zwierząt a następnie je koloryzowały.

Czwartego dnia naszych zajęć „Ferie w Muzeum” dzieci zapoznały się z pracą dziennikarza. Najpierw p. Robert Nowiński opowiedział dzieciom o tym zawodzie. Musiał opowiadać przekonywująco bo jak się okazało spora grupka dzieci chętnie wybrałaby taki zawód. Później nasi goście wykonywali „klatki filmowe” a na koniec była zabawa połączona z lekcją udzielania wywiadów dziennikarskich z użyciem kamery. Największą frajdą było zobaczyć się na ekranie!

17 lutego mieliśmy w Muzeum na „Piaskach” ostatni dzień „Ferii w Muzeum”. Pan Mariusz Mazewski, fotograf przyrody opowiedział dzieciom jakich sposobów używa przy podejściu z aparatem fotograficznym do drzew i zwierząt. Pan Mariusz zaprezentował też wyposażenie zawodowe fotografa oraz film o zwierzętach z polskich lasów. Na zakończenie prelekcji dzieci otrzymały zdjęcia zwierząt. Po śniadaniu nasi goście przystąpili do malowania liści drzew, które spotykamy w lasach wokół Legionowa. Jeszcze był konkurs o zwierzętach i drzewach a na zakończenie mały poczęstunek przy muzyce. Dziękujemy naszym małym i dużym gościom za wspaniałe uczestnictwo w zajęciach w Muzeum Historycznym na „Piaskach”.