Relacja z dyskusji o „Dzienniku” Stanisława Srokowskiego

W niedzielę 20 listopada 2022 r. w Filii „Piaski” odbyła się dyskusja panelowa poświęcona wydanym w 2022 r., staraniem Instytutu Pileckiego, dziennikom prof. Stanisława Srokowskiego z lat 1939-1944.

W ocenie historyków jest to jedno z najważniejszych źródeł dotyczących wojennej historii Legionowa.

Sylwetkę prof. Srokowskiego, który prawie cały okres wojny i okupacji spędził na legionowskim Bukowcu, przybliżył zebranym dr Adam Kaczyński.

O trudnościach pracy edytorskiej, jak też o specyfice „Dzienników” opowiedział dr hab. Jacek Szczepański, który był autorem kilkuset przypisów merytorycznych w omawianym wydawnictwie.

Niezwykle cennym elementem spotkania była przygotowana przez panią Elżbietę Barszczewską-Waldeker prezentacja poświęcona historii mieszkańców Bukowca, w tym także wielu osób opisanych na kartach dzienników Srokowskiego.

Swoimi refleksjami po lekturze podzielili się z zebranymi m. in. Robert Nowiński i Rafał Florczyk.

Na zakończenie spotkania uczestnicy mogli obejrzeć pokaz unikatowych fotografii okupacyjnego Legionowa z kolekcji dr. hab. Jacka Szczepańskiego.

Dziękujemy za liczne przybycie oraz za niezwykle owocną i interesującą dyskusję.