Relacja z konferencji

3 października 2017 r. w Muzeum Historycznym w Legionowie odbyła się konferencja upamiętniająca 75. Rocznicę Zagłady Ludności Żydowskiej Legionowskiego Getta, nad którą patronat honorowy objęli Starosta Legionowski – Robert Wróbel, Prezydent miasta Legionowo – Roman Smogorzewski oraz dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego – prof. Paweł Śpiewak. W konferencji uczestniczył dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego – pan Paweł Cukrowski, przedstawiciele lokalnych władz, liczni mieszkańcy miasta oraz uczniowie miejskich liceów. Spotkanie uhonorowały swoją obecnością pani Krystyna Dziczek oraz Jadwiga Jankowska – córki i najbliższa rodzina pani Marii Flisiuk – mieszkanki Legionowa, odznaczonej medalem i tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, które we wzruszającej relacji wspomniały działania matki na rzecz ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej.

Program konferencji obejmował wystąpienie dr. Sławomira Jakubczaka, który zaprezentował historię serockich Żydów w Jabłonnie i Legionowie na przełomie XIX i XX w. Pani Justyna Majewska z Żydowskiego Instytutu Historycznego przedstawiła sytuację Żydów w Dystrykcie Warszawskim w okresie II wojny. Pozostałe wystąpienia poświęcono kwestiom ludności żydowskiej w Legionowie. Pan Rafał Degiel nakreślił biogram inż. Jana Gurtzmana – pracownika legionowskiego PIM, uczestnika I Polskiej Wyprawy Polarnej i znanego radiotechnika. Następnie dyrektor Muzeum – dr hab. Jacek Szczepański zaprezentował wyniki swoich badań nad historią i losami dzielnicy Żydowskiej w Legionowie oraz jej Zagładzie, która miała miejsce dokładnie 75 lat temu – 3 października 1942 r. Szeroka kwerenda archiwalna oraz spotkania ze świadkami minionych wydarzeń umożliwiły weryfikację dotychczasowej wiedzy na temat getta w Legionowie oraz ustalenie nowych faktów, które rzetelnie opisano w nowej publikacji pt. „Ludność żydowska w Legionowie i jej Zagłada” autorstwa dr. hab. Jacka Szczepańskiego. Ostatni prelegent – Wawrzyniec Orliński przedstawił aspekty muzealniczo-konserwatorskie prac nad zabytkową tablicą z legionowskiego getta, pozyskaną przez Muzeum Historyczne w Legionowie.

Podczas konferencji dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie – pani Jolanta Magda ogłosiła konkurs literacki dla młodzieży towarzyszący obchodom 75. Rocznicy Zagłady Ludności Żydowskiej w Legionowie.

Muzeum pragnie podziękować wszystkim partnerom za pomoc w realizacji obchodów i wydarzeń towarzyszących – Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego, Towarzystwu Przyjaciół Legionowa, Liceum Ogólnokształcącemu w Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej, Powiatowej Instytucji Kultury oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej w Legionowie.