Relacja z prelekcji dr. Tomasza Związka o mapie Broku nad Bugiem z końca XVIII w.

W minioną niedzielę w pawilonie wystawienniczym naszego Muzeum mieliśmy okazję wysłuchać prelekcji dr. Tomasza Związka pt. „Co wspólnego z okolicami Legionowa ma mapa Broku nad Bugiem z końca XVIII w.?”

Odkryta w klasztorze ss. Wizytek mapa Broku, prezentująca wiele szczegółów z życia gospodarczego, stała się pretekstem do przedstawienia słuchaczom zarówno historii tej miejscowości, jak również do pokazania jak badania paleośrodowiskowe przyczyniają się do poznania przeszłości. Po prelekcji wywiązała się bardzo ciekawa i wielowątkowa dyskusja, której efektem być może będą kolejne spotkania poświęcone tej tematyce.

Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom.