Relacja z prelekcji pt. „Dr Abraham Finkelsztejn – lekarz legionowskiego getta”

W niedzielę 14 października br. odbyła się prelekcja dyrektora Muzeum – dr. hab. Jacka Szczepańskiego poświęcona losom dr. Abrahama Finkelsztejna – zasłużonego legionowskiego lekarza, który od listopada 1940 r. pełnił funkcję Lekarza Sanitarnego Dzielnicy Żydowskiej, prowadząc działania mające na celu poprawę warunków sanitarnych społeczności żydowskiej zamkniętej w legionowskim getcie. Doprowadził m.in. do utworzenia „Żydowskiego Szpitala Zakaźnego”.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu!