Relacja z prelekcji Rafała Degiela o Jerzym Siwińskim

W niedzielę 8 maja 2022 r. w muzealnym pawilonie wystawowym przy ul. Mickiewicza 23 odbyła się prelekcja Rafała Degiela poświęcona Jerzemu Siwińskiemu – dyrektorowi Szkoły Handlowej w Legionowie.

Pomimo, że Jerzy Siwiński mieszkał w Legionowie zaledwie sześć lat (1938-1944) pewne aspekty jego działalności odczuwane są w życiu codziennym naszego miasta po dziś dzień. O czym mogli przekonać się uczestniczy spotkania.

Dziękujemy Państwu za udział w prelekcji zwłaszcza, że piękny słoneczny dzień skłaniał bardziej ku aktywności na świeżym powietrzu.