Relacja z prelekcji Wawrzyńca Orlińskiego o XVIII-wiecznej Mapie Geometrycznej Lasów Klucza Nieporęckiego

W dniu wczorajszym, w pawilonie wystawienniczym można było wysłuchać prelekcji Wawrzyńca Orlińskiego poświęconej ciekawej, XVIII-wiecznej Mapie Geometrycznej Lasów Klucza Nieporęckiego.

Mapa ta sporządzona została w 1797 r. przez Tadeusza Górskiego, uczestnika Insurekcji Kościuszkowskiej dla ks. Izabeli Czartoryskiej, ówczesnej właścicielki dóbr nieporęckich.

Ta niezwykle dokładna mapa przedstawia nie tylko nieporęckie lasy z podziałem na gatunki drzew, ale pokazuje również sam Nieporęt w dworem i kościołem, przebieg rzek i cieków wodnych, rozplanowanie dróg, charakterystycznych punktów topograficznych oraz wiele nazw miejscowych, z których część zachowała się do dziś.

Po prelekcji kontynuowano spotkanie na wystawie „De Profundis. Archeologia ziem powiatu legionowskiego”, gdzie przy gablocie z zabytkami pochodzącymi z wazowskiego dworu w Nieporęcie była możliwość rozwinięcia niektórych wątków i odpowiedzi na liczne pytania.