Relacja z prezentacji XII tomu „Rocznika Legionowskiego”

8 grudnia 2019 r. w pawilonie wystawowym Muzeum Historycznego w Legionowie odbyła się prezentacja XII tomu „Rocznika Legionowskiego”. Spotkanie otworzył i w dalszej części prowadził prezes Towarzystwa Przyjaciół Legionowa i dyrektor Muzeum Historycznego w Legionowie dr hab. Jacek Szczepański. Prezentację „Rocznika…” rozpoczął redaktor naczelny Rocznika prof. Aleksander Łuczak, przedstawiając tematykę zawartych w XII tomie artykułów.

Licznie przybyli goście mogli także poznać osobiście, w większości obecnych na sali, autorów XII tomu „Rocznika Legionowskiego”, którzy po kolei byli wywoływani i przestawiani przez prowadzącego spotkanie.

Tego dnia doszło również do uroczystego wręczenia legitymacji nowym członkom TPL.