Relacja z promocji książki dr. hab. Jacka Szczepańskiego pt. „Rodzina Skonieckich i ruch komunistyczny w Legionowie”

Niedzielna premiera książki dr. hab. Jacka Szczepańskiego pt. „Rodzina Skonieckich i ruch komunistyczny w Legionowie” cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Do muzeum przybyło blisko 130 gości. Głos zabrali prezydent miasta Roman Smogorzewski, recenzent książki prof. Adam Czesław Dobroński oraz dr Rafał Florczyk, prezes Towarzystwa Przyjaciół Legionowa, które było partnerem promocji. Zebrani uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego niedawno prof. Aleksandra Łuczaka, drugiego recenzenta opracowania. Następnie autor przybliżył powody napisania książki, poświęconej temu trudnemu zagadnieniu oraz omówił okoliczności zamordowania rodziny Skonieckich przez Niemców 12 stycznia 1944 r., a także sposoby ich upamiętnienia po II wojnie. Na zakończenie Wawrzyniec Orliński kierownik Działu Archeologicznego muzeum przedstawił wyniki badań wykopaliskowych przeprowadzonych na miejscu, gdzie mieszkali i zginęli Skonieccy. Zabytki, które wówczas odnaleziono zostały zaprezentowane na okolicznościowej wystawie towarzyszącej promocji. Wszystkim gościom dziękujemy za liczne przybycie do Muzeum.

 

 

Zachęcamy do obejrzenia filmowej relacji z promocji książki dr. hab. Jacka Szczepańskiego o rodzinie Skonieckich: