Relacja z wydarzenia „Opaska na ramię powstańca AK”

30 lipca 2023 r. na terenie Muzeum Historycznego w Legionowie przeprowadzony został projekt pt. „Opaska na ramię powstańca AK”. Podczas spotkania licznie zebrani uczestnicy wzięli udział w malowaniu muralu patriotycznego, mogli wykonać biało-czerwone kotyliony oraz spotkali się z Grupą Rekonstrukcji Historycznej „Pluton 709”, działającej przy naszym Muzeum.

Ponadto została przeprowadzona lekcja muzealna, podczas której można było zobaczyć oryginalną opaskę powstańczą z 1944 roku oraz nauczyć się dbać o flagę państwową.

Kolejnym punktem programu była prelekcja na temat Mazurka Dąbrowskiego oraz pieśni patriotycznych w historii naszego kraju.

Na koniec uczestnicy wzięli udział we wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych i powstańczych.

Działanie dofinansowano ze środków biura „Niepodległa” w ramach programu dotacyjnego „Symbole Narodowe RP”.

Dziękujemy za liczne przybycie.