Relacja z wykładu „Co o dawnych i współczesnych mieszkańcach obszaru dolnej Narwi i Bugu mówią badania genealogiczno-genetyczne i historyczne”

W ostatnią niedzielę listopada w pawilonie muzealnym przy ul. Mickiewicza 23 miał miejsce wykład dr Anny Saliny z Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN i Wawrzyńca Orlińskiego z naszego Muzeum pt. „Co o dawnych i współczesnych mieszkańcach obszaru dolnej Narwi i Bugu mówią badania genealogiczno-genetyczne i historyczne”.

Oboje prelegenci prowadzą projekt naukowy, którego celem jest zbadanie pochodzenia oraz kierunków, przyczyn i czasu migracji przodków rodzin zamieszkałych na terenie dolnej Narwi i Bugu. Licznie zgromadzeni słuchacze mogli usłyszeć o celach i metodach prowadzonego projektu oraz – przede wszystkim – o jego interesujących efektach.

Nowatorskie podejście do badań nad przeszłością regionu i rodzin zamieszkujących naszą okolicę spowodowało żywą dyskusję, która miała swoją kontynuację jeszcze po oficjalnym zakończeniu wykładu.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania z przybycie, interesujące i inspirujące rozmowy oraz liczymy, że kolejne spotkania organizowane przez nasze muzeum spotkają się również z tak ciepłym odbiorem naszych gości.