Relacja ze spotkania upamiętniającego 76. rocznicę Zagłady ludności żydowskiej legionowskiego getta

3 października b.r. w Muzeum odbyło się spotkanie upamiętniające 76. rocznicę Zagłady ludności żydowskiej legionowskiego getta. Gości przywitał dyrektor Muzeum – dr hab. Jacek Szczepański, dziękując uczestnikom za aktywny udział w obchodach tej wyjątkowej rocznicy. Refleksjami na temat projektów uczniów LO podzielili się Renata Kamińska – wicedyrektor PZSO w Legionowie oraz Anna Gogolewska – nauczyciel historii w ZSO nr 2 w Legionowie. Głos zabrał również wicestarosta powiatu legionowskiego – Jerzy Zaborowski, który podkreślił ważkość działań prowadzonych w kierunku godnego upamiętnienia społeczności żydowskiej z Legionowa.

Następnie odbyły się dwie prezentacje, przygotowane przez młodzież licealną z legionowskich szkół. Klasa 2B z ZSO nr 2 w Legionowie – pod kierunkiem Anny Gogolewskiej, przygotowała podsumowanie projektu „Szkoła Dialogu” – „Historia ludności żydowskiej w Legionowie”, w ramach którego zrealizowano szereg przedsięwzięć mających na celu upowszechnienie wiedzy o losach ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej. Natomiast klasa 3B z PZSO w Legionowie pod kierunkiem Kingi Cieślak nauczycielki historii – przedstawiła prezentację dotyczącą postaci legionowskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, ratujących Żydów w okresie okupacji.

Po prezentacjach w Muzeum nastąpiło przejście na teren byłego getta. Uczestników poprowadził dyrektor Muzeum – Jacek Szczepański, opowiadając i prezentując kolejne miejsca związane z historią legionowskiego getta. Przed budynkiem byłego Judenratu przy ulicy Chrobrego uczestnicy uczcili ofiary minutą ciszy.

Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy za udział w uroczystości.