Rocznica nadania praw miejskich Legionowu

Przypominamy, że 3 maja 1952 r. rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów Józefa Cyrankiewicza „w sprawie utworzenia i zmiany granic niektórych miast w powiecie warszawskim i radzymińskim, województwie warszawskim” (Dz.U. nr 26, poz. 181) gminie Legionowo nadano ustrój miejski. Tym samym rozporządzeniem wyłączono z gminy Jabłonna gromady Bukowiec i Łajski Grudzie, które włączono do nowo utworzonego miasta Legionowo.

Tego samego dnia wydano rozporządzenie powołujące do życia powiat nowodworski, do którego włączono m.in. miasto Legionowo, gminy Jabłonna, Janówek, Nieporęt, Skrzeszew oraz Zegrze z miastem Serock (Dz.U. nr 27, poz. 185).