Rocznica nadania sztandaru hufca ZHP Legionowo

W dniu dzisiejszym obchodzimy dwudziestą rocznicę wręczenia obecnego sztandaru hufca ZHP Legionowo. Uroczystość miała miejsce 27 września 2001 roku, w 62 rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów, czyli konspiracyjnego harcerstwa działającego podczas II Wojny Światowej. Harcerze po ukończeniu kampanii „Bohater” tj. przygotowaniu się i zapoznaniu z działalnością Szarych Szeregów przyjęli za swojego bohatera Szare Szeregi „Rój-Tom”.

Czym był ów rój „Tom”? „Tom” to środkowa sylaba z nazwy miejscowości ChoTOMów. Rój, zaś była to konspiracyjna nazwa hufca harcerskiego na terenie przybliżonym do terenu dzisiejszego powiatu legionowskiego, w którym działały tajne drużyny harcerskie według programu ideowego Szarych Szeregów: „Dziś – Jutro – Pojutrze”.

„Dziś” – oznaczało bieżącą walkę zbrojną, działanie w konspiracji.

„Jutro” – oznaczało przygotowania do otwartej jawnej walki zbrojnej z okupantem w ogólnonarodowym powstaniu kończącym okupację.

„Pojutrze” – oznaczało pracę w wolnej Polsce oraz odbudowę zniszczonego kraju po wojnie.

Organizacja Szarych Szeregów opierała się na strukturach przedwojennego ZHP tj.: chorągwie – w konspiracji „Ule”, hufce – „Roje”, drużyny – „Rodziny”, zastępy -„Pszczoły”.

Przyjęcie sztandaru lokalnego bohatera zbiorowego jakim był „Rój – Tom” poprzedzone było spotkaniami harcerzy z kombatantami i zapoznaniem się z działalnością harcerzy podczas II Wojny Światowej na terenie naszego miasta.

Oprócz zbierania i pogłębiania wiedzy historycznej prowadzona była również działalność mająca na celu zebranie funduszy w celu zakupienia sztandaru. Wymienionymi na drzewcu sztandaru darczyńcami byli między innymi: Starostwo Powiatowe w Legionowie, Prezydent miasta Legionowo, Dziekan dekanatu legionowskiego, Dowódca 1 Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki, dh Naczelnik Wiesław Maślanka, Komendant Chorągwi Stołecznej Waldemar Kowalczyk, Prezes Stowarzyszenia Szarych Szeregów, Przewodnicząca Oddziału im. Orszy Bronisława Romanowska-Mazur, Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legionowie, Firma Janusz Kubicki,  Cukiernia Stachurska, Harcerze i instruktorzy hufca ZHP Legionowo.

Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w parafii pw. św. Jana Kantego w Legionowie, gdzie sztandar został poświęcony i wręczony ówczesnemu komendantowi hufca hm. Zdzisławowi Wierzbickiemu.

Następnie odbył się przemarsz kolumny harcerzy na uroczystości pod pomnikiem Polski Walczącej na Rondzie Armii Krajowej.

Tam miało miejsce złożenie kwiatów i odczytanie przesłania od kombatantów.

Następnie odbyła się część artystyczna, na którą licznie zgromadzili się zaproszeni goście.

Do dnia dzisiejszego sztandar służy harcerzom hufca ZHP Legionowo.

Fotografie pochodzą ze zbiorów Hufca ZHP Legionowo