Rozpoczęcie roku harcerskiego w Muzeum

W sobotę 19 września 2020 r. nasze muzeum gościło najmłodszych członków hufca ZHP Legionowo – zuchy. Właśnie tego dnia odbyło się rozpoczęcie roku harcerskiego. Zuchy w patrolach wraz z rodzicami i kadrą poszczególnych gromad wykonywały zadania związane z naszym miastem i ściśle z nim związanymi balonami oraz zawodami balonowymi. Przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego zuchy musiały zbudować między innymi makietę balonu. Wydarzenie zakończyło się apelem, rozdaniem nagród i zjedzeniem grochówki. Partnerem projektu było Muzeum Historyczne, a gra była współfinansowana przez Urząd Miasta Legionowo.