Z regionalnej półki – Słownik biograficzny osób zasłużonych dla ośrodka szkolenia kadr łączności w Zegrzu (1919-2014)

Zachęcamy do sięgnięcia po kolejną pozycję z cyklu „Z regionalnej półki”.

„Słownik biograficzny osób zasłużonych dla ośrodka szkolenia kadr łączności w Zegrzu (1919-2014)”, wydany w 2014 r., autorstwa zespołu oficerów z Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu w składzie: ppłk mgr inż. Mieczysław Hucał, ppłk dr Mirosław Pakuła (red.), mjr mgr Andrzej Stefański.

Słownik zawiera 119 biogramów oficerów, podoficerów i pracowników cywilnych zasłużonych dla zegrzyńskiego ośrodka szkoleniowego, także samych autorów słownika. Opracowanie powstało dzięki wykorzystaniu materiałów archiwalnych Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie, Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej w Nowym Dworze Mazowieckim, Archiwum Wojskowego w Oleśnicy oraz archiwum Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Sięgnięto również do książek Zbigniewa Wiśniewskiego i Mirosława Pakuły. Sporadycznie autorzy pozyskiwali dane od byłych żołnierzy jednostki wojskowej w Zegrzu lub ich rodzin.

We wstępie autorzy zaznaczają, że książka nie zawiera biogramów wszystkich zasłużonych ludzi dla ośrodka zegrzyńskiego i jest subiektywnym wyborem osób, dokonanym jednak po szerokich konsultacjach.