Śmierć Antoniego Gawryszewskiego – fragment książki „Peowiacy i ich losy (Jabłonna, Chotomów, Krubin, Wieliszew)”

Zapraszamy do lektury fragmentu książki Jacka Emila Szczepańskiego pt. „Peowiacy i ich losy (Jabłonna, Chotomów, Krubin, Wieliszew)”. Fragment zatytułowany „Śmierć Antoniego Gawryszewskiego” został opublikowany przez tygodnik „Mazowieckie To i Owo”:

HISTORIA. Śmierć Antoniego Gawryszewskiego – fragment książki „Peowiacy i ich losy (Jabłonna, Chotomów, Krubin, Wieliszew)”