Spotkanie z Silviem Gutkowskim

18 czerwca 2019 r. w pawilonie wystawowym Muzeum Historycznego w Legionowie odbyło się niezwykłe spotkanie z Silviem Gutkowskim – potomkiem rodziny żydowskiej z Serocka, autorem „Księgi o Serocku. niezatartych historii”. Jest to autorskie i poszerzone opracowanie tzw. księgi pamięci „Sefer Serotsk”, wydanej pierwotnie w 1971 r. w Tel Awiwie, dzięki staraniom Towarzystwa Byłych Mieszkańców Serocka. Księga jest bardzo ważną formą upamiętnienia Żydów zgładzonych w wyniku Holocaustu, zawierającą osobiste relacje ocalałych.

Autor opowiadał o okolicznościach emigracji swojego ojca z Serocka do Argentyny w 1930 r., dziejach rodziny Gutkowskich oraz motywacjach zajmowania się tym tematem. Rozmowa dotyczyła także przedwojennego Serocka, który w 1939 r. zamieszkiwało nieco ponad 6 tys. osób, z czego ponad połowę stanowili Żydzi, prowadzący bardzo aktywne życie społeczno-kulturalne. Ważnym wątkiem było również wypędzenie serockich Żydów na stację kolejową do Nasielska, co miało miejsce 5 grudnia 1939 r., część z nich trafiła później do legionowskiego getta.

Spotkanie, w którym brali udział także dr Sławomir Jakubczak – badacz dziejów Serocka i okolic oraz dr hab. Jacek Szczepański – Dyrektor Muzeum, zgromadziło bardzo liczną i życzliwą publiczność. Na sali był obecny również Dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego – Albert Stankowski, a całość tłumaczył z języka hiszpańskiego Aleksander Szojda Pallado. Po oficjalnej części można było otrzymać autograf oraz porozmawiać z gościem osobiście. Mamy nadzieję, że spotkanie stanowi ważny element bardzo potrzebnej dyskusji o tym, jak należy upamiętniać historię żydowskiej obecności na naszych terenach.