Spotkanie z Silviem Gutkowskim

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Silviem Gutkowskim – autorem „Księgi o Serocku. Niezatartych historii”, które odbędzie się z udziałem dr. Sławomira Jakubczaka we wtorek 18 czerwca 2019 r. w pawilonie wystawowym Muzeum przy ul. Mickiewicza 23. Publikacja zawiera autorski wybór fragmentów z „Sefer Serotsk” – „Księgi pamięci” poświęconej społeczności żydowskiej w Serocku, wydanej pierwotnie w Tel Awiwie w 1971 roku. Dotyczy głównie Serocka, ale również Nasielska i Legionowa.