Sprzęt łączności polskich formacji wojskowych w czasie I wojny światowej

W niedzielę 2 grudnia o godz. 15 zapraszamy do Filii „Piaski” na prelekcję prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności ppłk. Mieczysława Hucała pt. „Sprzęt łączności polskich formacji wojskowych w czasie I wojny światowej”.

W czasie I wojny światowej poszerzyła się skala i tempo prowadzonych operacji wojskowych. Stworzyło to konieczność koordynacji działań na wszystkich szczeblach dowodzenia. Zaczęły powstawać pododdziały łączności . Istniały one także w polskich formacjach wojskowych w Austro-Węgrach, Rosji i Francji.

Prelegent, który jest znawcą i kolekcjonerem sprzętu łączności, omówi organizację pododdziałów łączności oraz środki łączności telegraficznej, telefonicznej i radiowej. Zaprezentuje także wybrane egzemplarze sprzętu ze swojej kolekcji, w tym telefon używany w Legionach Polskich.

Zapraszamy!