Sztandary wojskowe Garnizonu Legionowo

Fotografia ze zbiorów Muzeum Historycznego w Legionowie przedstawia nadanie sztandaru 2. Pułkowi Saperów Kolejowych w dniu 26 sierpnia 1927 r. Sztandar wręcza prezydent RP Ignacy Mościcki dowódcy pułku płk. Wacławowi Gallasowi.

4 lutego 2018 r. (niedziela) o godz. 15 zapraszamy do Filii „Piaski” na prelekcję prezesa Towarzystwa Przyjaciół Legionowa Erazma Domańskiego „Sztandary wojskowe Garnizonu Legionowo”.

„Sztandar, to dziwna rzecz, zwykła szmata złotem tkana, a jednak w życiu żołnierza przedstawia ona wartość widomego symbolu życiowej udręki żołnierskiej,  jego dążeń i celów. Przypomina dni jego chwały, jak również jego bólów i niepowodzeń” – pisał marszałek Józef Piłsudski.

Garnizon w Legionowie, który istnieje od ponad 120 lat, miał liczną grupę jednostek wojskowych, które posiadały sztandary. Na prelekcji będzie można dowiedzieć się, kiedy po raz pierwszy nadano sztandar wojskowy w Legionowie, które jednostki miały sztandary, jakie były ich wzory oraz okoliczności nadawania i używania.

Zapraszamy.