Udział w Muzealnym think-tanku: Muzealne sąsiedztwo

Od maja do września 2020 r. Muzeum Historyczne w Legionowie uczestniczy w projekcie „Muzealny think-tank: Muzea i sąsiedztwo”, realizowanym przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Nasze Muzeum reprezentuje Renata Sowińska (Kierownik Działu Edukacji i Projektów), która razem z trzydziestoma muzealnikami z całej Polski poznaje modele współpracy sąsiedzkiej, budując jednocześnie sieć współpracy muzealnej.

Projekt obejmuje trzy dwudniowe zjazdy, w ramach których odbywają się warsztaty, dyskusje, wykłady i spotkania ze społecznościami lokalnymi. Pierwsze spotkanie odbyło się w maju online, drugie – w czerwcu w wersji hybrydowej (dla części uczestników w sieci, a dla pozostałych w nowych, gościnnych progach otwieranego właśnie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku), trzecie odbędzie we wrześniu w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Zwieńczeniem edycji będzie cyfrowa publikacja dotycząca tytułowego zagadnienia.

Poniżej zdjęcia ze spotkania w Sulejówku (pochodzące od Organizatorów).