Ulica Marszałkowska po 1945 r.

Ulica Marszałkowska, 1961 r.

Zapraszamy na promocję książki dr. Artura Bojarskiego „Ulica Marszałkowska po 1945 roku”. Spotkanie odbędzie się w niedzielę 17 czerwca o godz. 15.00 w filii „Piaski” Muzeum Historycznego w Legionowie.

Po zakończeniu II wojny światowej przewidywano dla Marszałkowskiej wielką karierę – miała ona stać się „areną życia społecznego, na której spotykaliby się mieszkańcy nie tylko Warszawy, ale całego kraju”. Uważano, że dawna „zatłoczona i brzydka” ulica po wojennych zniszczeniach staje przed epokową szansą.

W swojej książce autor zamieścił wiele koncepcji i planów dla ulicy Marszałkowskiej, tych niezrealizowanych; architektonicznych i urbanistycznych. Artur Bojarski stawia też pytania o przyszłość ulicy. Marszałkowska kryje bowiem jeszcze kilka wielkich niewiadomych i frapujących niespodzianek. Kiedy będzie zabudowany zachodni pas Marszałkowskiej od Alej Jerozolimskich do Królewskiej i kiedy ta część ulicy zostanie przywrócona miastu? Jakie będzie skrzyżo­wanie z Alejami Jerozolimskimi i czy wejdzie tam zabudowa w miejscu przyziemia hotelu „Novotel” i „Cepelii”?

Dr Artur Bojarski stara się w swojej książce odpowiedzieć na pytania, czy nowa ulica Marszałkowska budowana po wojnie stała się symbolem prestiżu czy upadku, czy dostała szansę na kontynuację przedwojennej legendy czy też ją bezpowrotnie utraciła. A jeśli tak, to co o tym zadecydowało?

Zapraszamy na promocję książki!