Wizyta dyrektorów bibliotek z lokalnej Grupy InicJaTyWy

Wczoraj Muzeum Historyczne w Legionowie gościło dyrektorów bibliotek z lokalnej Grupy InicJaTyWy, powstałej w ramach projektu FRSI (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego).

Goście z Warszawy, Legionowa, Serocka, Nowego Dworu Mazowieckiego, Pomiechówka i Zakroczymia obejrzeli nasze wystawy stałe („Dzieje Legionowa 1877-1990” i „W krainach lodu i książek – rzecz o Alinie i Czesławie Centkiewiczach”) oraz zapoznali się z księgozbiorem muzealnym.

Spotkaniu towarzyszyła wymiana doświadczeń na temat zbiorów regionalnych oraz rozmowa o współpracy międzyinstytucjonalnej.