Wojenne adresy Legionowa: Dom na Cegielni 9

Zachęcamy do lektury artykułu Jacka Szczepańskiego pt. „Dom na Cegielni 9” (w cyklu „Wojenne adresy Legionowa”) – o heroicznej postawie jego mieszkańców, ukrywających uciekinierów z legionowskiego getta.
„Nasza Historia” 2022 nr 8
Na fotografii: dom Olgi Jagiełowicz na Cegielni 9, w którym ocalała 5-osobowa żydowska rodzina Zawiesińskich (fot. S. Szklarek, ok. 1974)