Wojenne adresy Legionowa: Dworzec kolejowy

Dzisiaj przypominamy historię Dworca kolejowego. O historii tego budynku przypomina Dyrektor Muzeum Jacek Szczepański w kolejnym numerze „Naszej Historii”, w cyklu „Wojenne adresy Legionowo” dodatku do „Gazety Powiatowej”.
Zapraszamy do lektury!

Fot. ze zbiorów Jacka Szczepańskiego