Wojenne adresy Legionowa: Okupacyjna „Dwójka”

Dzisiaj przypominamy historię Szkoły Powszechnej nr 2 w Legionowie. O losach nauczycieli i uczniów przypomina Dyrektor Muzeum Jacek Szczepański w kolejnym numerze „Naszej Historii”, w cyklu „Wojenne adresy Legionowo” dodatku do „Gazety Powiatowej”.
Zapraszamy do lektury!
Fot. Muzeum Historyczne w Legionowie