Wojenne adresy Legionowa: Okupacyjna „Trójka”

Dzisiaj przypominamy historię Szkoły Powszechnej nr 3.

O losach budynku podczas lat okupacji pisze Dyrektor Muzeum Jacek Szczepański w najnowszym numerze „Naszej Historii”, w cyklu „Wojenne adresy Legionowa”.

Z tekstu dowiadujemy się o bombardowaniach, grabieżach oraz o tajnym nauczaniu prowadzonym w tej placówce.

Przeczytajcie!

https://gazetapowiatowa.pl/poradniki/nasza-historia/nasza-historia-wojenne-adresy-legionowa-cz-7-okupacyjna-trojka/