Wojenne adresy Legionowa: PIM

Dziś zapraszamy do zapoznania się z historią Państwowego Instytutu Meteorologicznego (PIM) w Legionowie.

O losach budynku podczas lat okupacji napisał Dyrektor Muzeum Jacek Szczepański w najnowszym numerze „Naszej Historii”, w cyklu „Wojenne adresy Legionowa”.

Przeczytajcie!

Wojenne adresy Legionowa