Wojenne adresy Legionowa: Rynek – Sienkiewicza róg Piłsudskiego

Dzisiaj przypominamy historię fragmentu legionowskiego rynku. O zabudowie i mieszczących się w niej lokalach przypomina Dyrektor Muzeum Jacek Szczepański w kolejnym numerze „Naszej Historii”, w cyklu „Wojenne adresy Legionowo” dodatku do „Gazety Powiatowej”.
Zapraszamy do lektury!
Fot. ze zbiorów rodzinnych Dariusza Makowskiego