Wojenne adresy Legionowa: Szpital obrońców Twierdzy Modlin, 1939 r.

Dzisiaj przypominamy historię Szpitala obrońców Twierdzy Modlin w 1939 roku. O tej mało znanej historii przypomina Dyrektor Muzeum Jacek Szczepański w kolejnym numerze „Naszej Historii”, w cyklu „Wojenne adresy Legionowo” dodatku do „Gazety Powiatowej”.
Zapraszamy do lektury!
Fot. ze zbiorów Jacka Szczepańskiego