Wojenne adresy Legionowa: Ul. Strużańska 2D

Zapraszamy do lektury kolejnego artykułu Jacka Szczepańskiego z cyklu „Wojenne adresy Legionowa” („Nasza Historia” 2021 nr 9):
„Ul. Strużańska 2D” na terenie dawnych koszar wojskowych.
Na zdjęciu: niemiecka kuchnia polowa przy budynku koszarowym, obecnie ul. Strużańska 2D, 7 listopada 1939 r. (ze zbiorów J. Szczepańskiego).