Wręczenie nagród laureatom XI edycji Konkursu Wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym, Armii Krajowej i Szarych Szeregach

19 czerwca 2020 r. miało miejsce wręczenie nagród laureatom XI edycji Konkursu Wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym, Armii Krajowej i Szarych Szeregach. Uroczystość odbyła się w sali widowiskowej ratusza. Konkurs organizowany jest corocznie przez Muzeum Historyczne w Legionowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Zespołu Ochrony Pamięci Armii Krajowej „Brzozów” w Legionowie pod patronatem Prezydenta Miasta Legionowo, Starosty Powiatu Legionowskiego i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Celem konkursu jest budzenie zainteresowania młodego pokolenia historią walki Polaków o niepodległość podczas II wojny światowej na terenie powiatu legionowskiego, kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży przez poznawanie historii lokalnej i zachowanie pamięci o bohaterskiej walce Polaków w czasie II wojny światowej.

Nagrody i wyróżnienia otrzymali uczniowie startujący w dwóch kategoriach: uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.

Nagrodzeni zostali również uczestnicy dodatkowego zadania plastycznego, które w tej edycji odbyło się pod hasłem „Poznaję miejsca pamięci…”.

Nagrody ufundowali Starostwa Powiatu Legionowskiego, Prezydent Miasta Legionowo, Stowarzyszeniem Zespołu Ochrony Pamięci Armii Krajowej „Brzozów” oraz Muzeum Historyczne w Legionowie.

Organizatorzy pragną podziękować partnerom za pomoc w realizacji konkursu oraz wszystkim uczestnikom i ich opiekunom!