Wyniki etapu półfinałowego Konkursu Wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym, Armii Krajowej i Szarych Szeregach

Organizatorzy Konkursu Wiedzy o Polskim  Państwie Podziemnym, Armii Krajowej i Szarych Szeregach serdecznie zapraszają osoby zakwalifikowane do finału wraz z Opiekunami
5 marca 2020 r. na godz. 9.00 (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe), do pawilonu Muzeum Historycznego w Legionowie przy ul. A. Mickiewicza 23.

Z przyczyn od nas niezależnych termin etapu finałowego musiał zostać przesunięty na 5 marca 2020 r.

Serdecznie gratulujemy wszystkim finalistom i zapraszamy na ostateczne zmagania konkursowe.

Z poważaniem

W imieniu Komisji Konkursowej

Katarzyna Ziułkowska-Karnicka

Protokół – etap półfinałowy 2019-20