Wyniki naboru na stanowisko „Specjalista ds. administracyjnych”

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko „Specjalista ds. administracyjnych” została wybrana Pani  Ewelina Wołosiuk. Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne stawiane na stanowisku, którego dotyczy nabór.

Wyniki naboru 29.05.2019r.