Z regionalnej półki – „Dzieje Nieporętu 1387-2009” Włodzimierz Bławdziewicza

Prezentowane „Dzieje Nieporętu 1387–2009” autorstwa Włodzimierza Bławdziewicza z 2012 r. to drugie wydanie książki o historii Nieporętu, dotyczące sołectwa i gminy. Pierwsze ukazało się w roku 2000. Dzięki kwerendzie, jaką przeprowadził autor, nowe wydanie zostało poprawione i uzupełnione o dodatkowe fakty. W publikacji wykorzystano materiały źródłowe z Archiwum Diecezji Płockiej, ze zbioru „Archiwum Potockich z Jabłonny” w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, z Archiwum Państwowego m.st. Warszawy oraz archiwum Gminy Nieporęt. Pomocy w tworzeniu publikacji udzielili autorowi także sami  mieszkańcy Nieporętu oraz regionaliści i historycy.

Autor, śledząc historię gminy Nieporęt z lat 1387–2009, sięga do samych początków osadnictwa w okolicach Nieporętu, omawia kolejnych właścicieli nieporęckich dóbr, wyjaśnia pochodzenie nazwy miejscowości, prezentuje historię szkolnictwa, ukazuje udział mieszkańców Nieporętu w kolejnych ważnych wydarzeniach historycznych, m.in. w insurekcji kościuszkowskiej, powstaniu listopadowym, powstaniu styczniowym, walkach Legionów Polskich, w wojnie polsko-bolszewickiej, w wojnie obronnej 1939 r. oraz konspiracji podczas drugiej wojny światowej i powstaniu 1944 r., omawia lata międzywojenne i trudny okres  powojenny oraz czasy PRL-u. Opisuje też historię parafii nieporęckiej, kościoła i cmentarza, którym w roku 2006 poświęcił osobną książkę, ponadto znajduje miejsce dla przedstawienia nieporęckiej przyrody. W rozdziale zatytułowanym Chronologia wydarzeń w gminie Nieporęt w latach 1989–2009 znajdują się m.in. składy osobowe rad gminy poszczególnych kadencji, nazwiska wójtów, Honorowych Obywateli Gminy Nieporęt oraz kalendarium historyczne Nieporętu.

Publikację kończą Dzieje Nieporętu w dokumentach i fotografiach, ale oprócz tego wiele nowych i interesujących zdjęć umieszczono także w innych rozdziałach tej książki.