Zadanie konkursowe pt. „Bohaterowie konspiracji I Rejonu „Marianowo-Brzozów”

Organizatorzy XIV edycji Konkursu Wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym, Armii Krajowej i Szarych Szeregach zachęcają do składania prac plastycznych do zadania konkursowego pt. „Bohaterowie konspiracji I Rejonu „Marianowo-Brzozów”.

Szczegóły tegorocznego zadania znajdują się w punkcie 10 regulaminu XIV edycji konkursu 2022/2023 (dostępnym na stronie internetowej Muzeum Historycznego w Legionowie www.muzeum.legionowo.pl), pod linkiem:

https://muzeum.legionowo.pl/wp-content/uploads/2022/10/REGULAMIN-XIV-konkursu-AK-2022-2023.pdf

Prace należy złożyć do 15 maja 2023 r., do godz. 15.30 w siedzibie Muzeum Historycznego w Legionowie, ul. A. Mickiewicza 23.

W zadaniu konkursowym mogą brać udział zarówno ci, którzy przystąpili do części testowej konkursu, jak i ci, którzy w niej nie wzięli udziału.