Zajęcia z muzealnictwa dla studentów archeologii

W ubiegły wtorek, wzorem lat ubiegłych, gościliśmy w naszym muzeum grupę studentów archeologii UKSW pod kierownictwem dr Janusza Budziszewskiego, dla których przeprowadziliśmy zajęcia z muzealnictwa. Zapoznaliśmy ich ze specyfiką pracy niewielkiego muzeum finansowanego przez organy samorządu terytorialnego oraz z wyzwaniami na jakie można się napotkać pracując w takiej instytucji. Studenci mieli możliwość przypatrzeć się pracy muzealników od tzw. kuchni. Pokazaliśmy jak przygotowujemy wystawy, w jaki sposób prowadzimy zajęcia edukacyjne oraz z czym się wiąże praca badawcza i naukowa w środowisku muzealnym. Przyszli archeolodzy i, mamy taką nadzieję, muzealnicy mieli również możliwość poznać w jaki sposób dbamy o gromadzone u nas zabytki i jak przechowujemy je w magazynach.

Cieszymy się z wizyty i mamy nadzieję na kontynuację współpracy.