Zaproszenie na konferencję

Zapraszamy do udziału w konferencji „Problemy przechowywania znalezisk archeologicznych na Mazowszu” organizowanej przez Instytut Archeologii UKSW, Muzeum Historyczne w Legionowie oraz Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie.

Miejsce: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Aula Schumana (bud. 21), ul. Wóycickiego 1/3.

Celem konferencji jest zdiagnozowanie, poprzez zainicjowanie dyskusji w kręgu środowisk powołanych do ochrony dziedzictwa kulturowego, problemów związanych z przechowywaniem zabytków archeologicznych.

Pomimo, iż tytuł konferencji został zawężony do obszaru Mazowsza, organizatorzy mają nadzieję na wymianę doświadczeń również z osobami i instytucjami z terenu całego kraju, zajmującymi się problematyką ochrony dziedzictwa archeologicznego. Konferencja składać się będzie z czterech bloków tematycznych poświęconych: konserwatorstwu, archeologii, muzealnictwu i problematyce podejścia do szczątków ludzkich odkrywanych podczas badań archeologicznych.

PROGRAM KONFERENCJI (do pobrania)