Tadeusz Kuźma. Część 2 Czas wojny

W ramach cyklu Archiwum Historii Mówionej zapraszamy do zapoznania się z dalszymi, archiwalnymi wspomnieniami p. Tadeusza Kuźmy, żołnierza Armii Krajowej w I Rejonie Legionowo „Marianowo-Brzozów” VII Obwodu, uczestnika Powstania 1944 na terenie obecnego powiatu legionowskiego.

W drugiej części wywiadu  usłyszymy o Rembelszczyźnie i powiecie legionowskim w czasie II wojny światowej oraz o ruchu oporu/partyzantce AK.