Ligia Urniaż-Grabowska. Czas stanu wojennego w Legionowie i Warszawie

Z okazji 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego prezentujemy rozmowę z Ligią Urniaż-Grabowską – Senator IV kadencji, odznaczoną Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności, postacią szczególną dla historii Legionowa. We wspomnieniach Bohaterka nagrania opowiada również o kształtowaniu się NSZZ „Solidarność” na terenie naszego miasta.

Rozmowa została zarejestrowana przez dr. Artura Bojarskiego w 2015 roku.