Nie tylko bale i brydż… Wojskowe kasyna oficerskie. Ich funkcje i znaczenie

W Muzeum Historycznym w Legionowie w filii „Piaski” przy ul. Sybiraków 23 czynna jest ciekawa wystawa czasowa. . Tytuł wystawy: Nie tylko bale i brydż. Garnizonowe kasyna oficerskie. Ich funkcje i znaczenie. Ekspozycja przybliża nam ten nieco zapomniany ale istotny fragment życia garnizonowego oficerów.

W II Rzeczpospolitej, zwłaszcza po 1920 r., Wojsko Polskie miało olbrzymie znaczenie i prestiż społeczny. Z racji ówczesnej sytuacji geopolitycznej armia polska posiadała wysoki stan osobowy. Rozlokowana była ona na terenie całego kraju w licznych zespołach koszarowych. W garnizonach ważną rolę pełniły kasyna dla oficerów (a także oddzielnie dla podoficerów). Zajmowały one z reguły specjalnie do tego celu przeznaczone budynki, wyróżniające się na tle innych obiektów koszarowych swoją dekoracyjną architekturą, często dużymi gabarytami oraz starannie utrzymanym otoczeniem.

Do podstawowych zadań kasyna oficerskiego należało: dostarczanie oficerom zawodowym rozrywki, zapewnianie potrzeb kulturalnych oraz tworzenie miejsca integracji oficerów i ich rodzin. Stosownie do tych funkcji, budynek kasyna posiadał następujące pomieszczenia: salę balową ze sceną, salę jadalną, pokój klubowy, czytelnię z biblioteką, pokój z bufetem oraz zaplecze, jak szatnia, pokoje gościnne itp. Urządzenie wnętrza budynku leżało w gestii dowódcy jednostki wojskowej lub garnizonu. Korzystający z kasyna podlegali ścisłemu regulaminowi, np. wszyscy oficerowie wolnego stanu byli zobowiązani się w nim stołować.

Największymi wydarzeniami w kasynie były święta pułkowe i batalionowe. Urządzane z tych okazji bale i rauty sprzyjały integracji i rozrywce środowiska oficerskiego. Podobną funkcję pełniły miejsca do gry, np. w karty (hazard był zabroniony) lub bilard. Duże sale z miejscami na scenę służyły do występów teatrów, chórów śpiewaczych lub imprez dziecięcych.

Wystawa jest wzbogacona o elementy plastyczne, ciekawe zdjęcia i pamiątki m.in. opis kłótni w kasynie w Ostrołęce. Ekspozycja czynna będzie do końca 2017 roku. Serdecznie zapraszamy!