Bardejov. Światowe dziedzictwo UNESCO

Muzeum Historyczne w Legionowie zaprasza do zwiedzania nowej wystawy czasowej pt. „Bardejov – światowe dziedzictwo UNESCO”, którą można zwiedzać do połowy listopada 2017 r. w pawilonie Muzeum Historycznego w Legionowie przy ul. A. Mickiewicza 23.

Bardejow – miasto leżące we wschodniej części Słowacji przy granicy z Polską jest prawdziwą perłą średniowiecza. Kamienne mury z basztami otaczające niewielką przestrzeń dawnego miasta, brukowany rynek obramowany pastelowymi kamieniczkami oraz gotycki, monumentalny kościół pod wezwaniem św. Idziego z unikatowymi, gotyckimi ołtarzami skrzydłowymi – przenoszą nas w odległe wieki. Do tego piękny gotycko-renesansowy ratusz, który dawniej był centrum życia administracyjnego i gospodarczego, obecnie mieści niezwykłe zbiory Muzeum Szriszskiego i ekspozycję prezentującą dzieje miasta i jego zadziwiająco bliskie związki z Polską. Tuż poza obrębem średniowiecznych murów, wśród współczesnej zabudowy ukrywa się jeszcze jeden klejnot miasta – suburbium, unikatowa enklawa nieistniejącego już tu świata społeczności żydowskiej.

Wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Bardejow jest cudownym miejscem, które harmonijnie łączy przeszłość ze współczesnością. Mamy nadzieję, że wystawa będzie zachętą do jego odwiedzenia.

Patronat honorowy nad wystawą objął Ambasador Republiki Słowackiej w Polsce – Dusan Kristofik oraz Burmistrz Miasta Bardejov -Boris Hanuscak.