Cerkwie na dawnych pocztówkach

Kiedyś pocztówki były nieodłącznym elementem życia, podkreślającym rozmaite okazje, dzisiaj stanowią pamiątki przeszłości, stając się obiektem zainteresowania kolekcjonerów. Wystawa czasowa „Cerkwie na starych pocztówkach” prezentowała pokaźny zbiór zabytkowych pocztówek, przedstawiających cerkwie prawosławne z różnych zakątków Polski oraz Europy –  zaczynając od cerkwi w Warszawie, kończąc na cerkwiach francuskich. Ważnym elementem wystawy były zabytki ze zbiorów Muzeum, związane z cerkwią w Jabłonnie (dzisiejsze Legionowo). Zwiedzający mieli okazję zobaczyć przedstawiającą ją pocztówkę oraz cegły i kafle wyprodukowane w miejscowych zakładach.

Pocztówki zaprezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów Aleksandra Sosny, który podczas wernisażu z pasją przybliżył dzieje cerkwi na pocztówce i opowiedział o swojej cennej kolekcji.