Wystawa czasowa „Józef Piłsudski – formy pamięci”

14 maja 2022 roku w Muzeum Historycznym filii „Piaski” w Legionowie została otwarta nowa wystawa czasowa „Józef Piłsudski – formy pamięci„.

W niepodległej Polsce Józef Piłsudski w wielu środowiskach postrzegany był jako wzór patrioty-państwowca i niezłomnego bohatera w walce o niepodległość. Legenda Marszałka rozwinęła się po 1926 roku, przybierając formę kultu państwowego. Jeszcze za życia Piłsudskiego wykonane zostały jego pierwsze pomniki.

Wystawa prezentuje wybrane pomniki Marszałka; te które były, które miały być i te które są obecnie. W Legionowie, jeszcze przed II wojną światową również upamiętniono postać Piłsudskiego. W miejscowych koszarach stanął w 1931 roku pomnik ufundowany przez kadrę oficerską.

Ciekawa jest historia monumentu z Wołynia. W 1938 roku na terenie pobojowiska pod Kostiuchnówką, gdzie w latach 1915-1916 walczyli polscy legioniści, ustawiono osiem  bazaltowych słupów upamiętniających pobyt Piłsudskiego na froncie.

Znaczącym elementem wystawy jest makieta Dzielnicy Marszałka Józefa Piłsudskiego mająca powstać na Polach Mokotowskich w Warszawie. Na przeszkodzie w jej realizacji stanął wybuch II wojny światowej.

 

Artur Bojarski