Archeologia w pięciu zmysłach

Pawilon Muzeum, ul. A. Mickiewicza 23
kl. I-IV szkół podstawowych, 3 spotkania

Podczas zajęć uczestnicy dowiadują się kolejno o archeologii jako nauce, o życiu codziennym ludności kultury przeworskiej zamieszkującej okolice dzisiejszego Legionowa przed 2000 lat oraz o jej uzbrojeniu i wierzeniach pogrzebowych.
Po każdym spotkaniu uczestnicy otrzymują naklejki z elementem mapy, a po skolekcjonowaniu wszystkich fragmentów poszukują ukrytego skarbu.
Projekt zajęć edukacyjnych „Archeologia w pięciu zmysłach” w 2015 r. otrzymał nagrodę w IX edycji konkursu Mazowieckie Zdarzenia Muzealne „Wierzba”.